wELKOM BIJ
GROEPSPRAKTIJK MOVE4CHANGE

Move4Change is een multidisciplinaire groepspraktijk in Humbeek. Wij geloven er sterk in dat beweging bij onze natuur hoort en dat we door middel van beweging veranderingen teweeg kunnen brengen op zowel fysiek als mentaal vlak.

Met manuele technieken kunnen we vaak op korte termijn een reductie van klachten bekomen. Om effect op langere termijn te behouden is het meestal nodig om een aantal gewoontes uit ons dagelijks leven te veranderen.

Een bekende spreuk zegt: “Waanzin is steeds opnieuw hetzelfde doen en toch een verschillende uitkomst verwachten.”

We analyseren samen met de patiënt uitgebreid de problematiek en stellen dan een behandelplan voor. Hier hebt u als patiënt zeker inspraak in. Om een gepersonaliseerde aanpak mogelijk te maken werken wij ook altijd individueel. Bij ernstige symptomen of bij onvoldoende effect van de behandeling zullen wij, met uw toestemming, contact opnemen met de doorverwijzende arts om de problematiek te bespreken.