Foto Didier

didier gillardin

KLINISCH PSYCHOLOOG
RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT

Achtergrond

De stap zetten naar psychotherapie begin je uiteraard met het maken van een afspraak. De eerste afspraak duurt een uur en is voor ons beide de kans om te zien of ik iets voor je kan betekenen. Ik krijg een beeld van je verhaal en van jou als persoon. Jij krijgt een eerste beeld van mij als persoon. Belangrijk is dat je in dit gesprek voldoende vertrouwen opdoet.

Als therapeut tracht ik actief, neutraal en onbevooroordeeld naar je verhaal en behoeftes te luisteren. Zodoende komt er ruimte om op verhaal te komen, de emoties een plaats te geven en terug tot rust te komen. Jouw verhaal doen lucht alvast op.

In onze eventuele volgende gesprekken zal ik niet nalaten soms moeilijke maar verhelderende vragen te stellen om samen inzicht te verwerven in je problematiek en je te helpen je emoties te doorleven. Sessie na sessie bespreken en evalueren we ook hoe je omgaat met moeilijkheden en of, en hoe, we daar verandering in kunnen brengen.

Ook in het werken met koppels en gezinnen is het actief luisteren en een onpartijdige houding de snelste weg tot het creëren van ruimte voor een beter begrip en efficiëntere communicatie. Dit is onontbeerlijk om de conflicten uit te klaren, de banden opnieuw aan te halen of om ze desnoods zo goed mogelijk af te ronden.

Uiteindelijk is het mijn ultieme doelstelling als therapeut dat je in mijn kamer de ondersteuning vindt die jij, je relatie of je gezin nodig hebben om zelf te gaan zorgen voor het eigen geluk.

Contact